Uw inschrijving voor Integrale Perspective

Voordat u kan inschrijven voor Integrale Perspective dient u online een vragenlijst in te vullen met als doel uw risicoprofiel te bepalen (wettelijke verplichting). De antwoorden die u geeft worden als strikt vertrouwelijk behandeld en zullen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Nadat u de vragenlijst ingevuld heeft, krijgt u een overzicht van het risicoprofiel dat overeenkomt met uw persoonlijke situatie. Indien uw profiel overeenstemt met dat van Integrale Perspective, kan u de verzekeringaanvraag online invullen. Hierbij voegt u een recto-verso kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van woonst.

Verder volstaat het om uw verzekeringsaanvraag te valideren met een kaartlezer, uw identiteitskaart en uw pincode.

Beschikt u niet over een kaartlezer ? In dat geval stuurt u de ondertekende documenten per post naar :


INTEGRALE NV
Tak 23
Arianelaan 5,
1200 Brussel

Meer weten? Contacteer Danny Deboe, uw gespecialiseerdecontactpersoon op het nummer 02/774 88 59 (van 09.00 u - 17.00 u) of per mail : perspective@integrale.be

Hij zal u met plezier helpen om de documenten in te vullen en staat voor u klaar voor bijkomende inlichtingen.

Voordat u zich inschrijft voor Integrale Perspective raden wij u aan om de informatie hieronder door te nemen.

Toepasselijk recht
Integrale is een Belgische verzekeringsmaatschappij.
Het Belgisch recht is van toepassing op Tak 23-verzekeringscontracten.

Klachten
Alle vragen kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de gebruikelijke contactpersoon voor het administratief beheer van de dossiers. Alle klachten in verband met dit product kunnen gericht worden aan de dienst “Solutions” van Integrale.

Integrale - Dienst Solutions – klachtenbeheer
Tel : 04/232 44 11
E-mail : solutions@integrale.be

Per brief :
Integrale, Service Solutions,
Place Saint-Jacques 11/101,
B-4000 Liège.

Indien u niet tevreden bent met de oplossing die door Integrale voorgesteld wordt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.